Video » Walking Tour of Cork

Walking Tour of CorkDiscover Ireland's - Go where Ireland takes you
Join Gerry on his walking tour around Cork City (3:26 minutes).
© Tourism Ireland.