Seirbhísí » Dlí

Soláthraíonn Oifig na nGníomhairí Dlí seirbhísí dlíthiúla proifisiúnta ar bhealach atá pras, soiléir agus ceart go teicniúil agus atá praiticiúil agus cost-éifeachtúil araon agus a thacaíonn leis an misean agus na cuspóirí straitéiseacha atá ag Comhairle Cathrach Chorcaí. Oibríonn an Ghníomhaire Dlí agus a Roinn i gcomhar le ranna na Comhairle Cathrach i gcinntiú go gcomhlíontar cleachtas an dlí i gcónaí.

Ráiteas Misin

Law Books

Is é cuspóir Oifig na nGníomhairí Dlí ná seirbhísí dlíthiúla proifisiúnta a sholáthar ar bhealach atá pras, soiléir agus ceart go teicniúil agus atá praiticiúil agus cost-éifeachtúil araon agus a thacaíonn leis an misean agus na cuspóirí straitéiseacha atá ag Comhairle Cathrach Chorcaí.

Déan Teagmháil Linn

Uaireanta Oifige: 9 r.n. go 5 i.n. Luan go hAoine, seachas laethanta saoire poiblí.

ckc-phone-icon-58w.jpg Uimh. Ghutháin (021) 492 4222
Uimh. Facs  (021) 496 6220

ckc-typewriter-icon-58w.jpg Oifig na nGníomhairí Dlí, Seomra 212, Comhairle Cathrach Chorcaí, Halla na Cathrach, Sráid Anglesea, Corcaigh.

ckc-email-icon-58w.jpg Rphost:: law@corkcity.ie

Eolas do Chustaiméirí

Sonraí maidir le Ranníocaíochtaí i dtreo Costais Riaracháin de chuid Oifig na nGníomhairí Dlí

Lena n-áirítear: Aistriú Leasa, Fuascailt Úinéireachta Roinnte, Diúscairt na Ruílse, Orduithe Aistrithe Bunchíosa agus tuilleadh >>

Ceisteanna Coitianta

Is tionónta mé de Chomhairle Cathrach Chorcaí agus ba mhaith liom mo theach a cheannach... Ba mhaith liom mo theach a dhíol ar ais chuig an gComhairle... Tá figiúirí fuascailte ag teastáil uaim chun m’iasacht Chomhairle / tithíochta a fhuascailt...  Cad a dheanfaidh me?
Ár Seirbhísí

Tá an Oifig páirteach i réimse mór seirbhísí dlíthiúla proifisiúnta don Chomhairle Cathrach.

Ina measc seo áirítear:

 • Tíolacadh, maoin agus seirbhísí Tiarnaí Talún agus Tionóntaí.
 • Láithreas Cúirte agus Abhcóideacht.
 • Ionadaíocht na Comhairle Cathrach os comhair Fiosrúcháin, Binsí agus Eadráin Phoiblí Áitiúla.
 • Tacaíocht dlíthiúil do Chlár Tithíochta Sóisialta agus Polasaí Pleanála agus Forbartha.

 • Dlíthíocht Forfheidhmithe Chóid i bPleanáil, Struchtúr Dainséarach, Sábháilteacht Dóiteáin, Rialú Tógála, Bruscar agus cóid reachtúla eile;
 • Dlí Tógála agus Conarthaí (idir thithíocht agus sibhialta araon);
 • Seirbhísí dlí comhshaoil;
 • Cúirteanna Tráchta agus Páirceála;
 • Gnóthaí tráchtála agus conarthaí;
 • Tacaíocht don Chlár Áineasa, Conláiste agus Cultúir;
 • Bailiú Ioncaim