Seirbhísí » Córais Faisnéise

Is roinn seirbhíse í Córais Faisnéise a sholáthraíonn tacaíocht agus comhairle theicniúil do riachtanais teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide (TFC) de chuid Comhairle Cathrach Chorcaí. Soláthraíonn an Roinn CF tacaíocht teicneolaíochta faisnéise freisin do 31 Comhalta Tofa na Comhairle.

2010 Irish Web Awards
Déan Teagmháil Linn

Uaireanta Oscailte na hOifige: 9.00 r.n. go 5.00 i.n., Luan go hAoine, gan laethanta saoire poiblí san áireamh.

ckc-phone-icon-58w.jpg Uimh. Ghutháin (021) 4924140.
 Uimh. Facs  (021) 4924007.

 ckc-typewriter-icon-58w.jpg Roinn na gCóras Faisnéise, Comhairle Cathrach Chorcaí, Seomra 220, Halla na Cathrach, Sráid Anglesea, Corcaigh.

ckc-email-icon-58w.jpg Rphost  isdept@corkcity.ie

Ár Seirbhísí

Seirbhísí Ar Líne

Suímh Ghréasáin

Tionscadail bainteach leis an bpobal

Eachtra Tuillte i mí na Samhna 2009

CHAD agus Discover Week 2009

Corcaigh go Gdansk