Seirbhísí » Pearsanra

Soláthraíonn an Roinn Phearsanra tacaíocht Acmhainní Daonna do na ranna éagsúla i gComhairle Cathrach Chorcaí chun cáilíocht de chuid seirbhísí na Comhairle don phobal a fheabhsú. Baintear é seo amach trí an fhoireann is fearr agus is féidir a fhostú, ár bhfoireann a chur faoi ardchaighdeán oiliúna, leas ár bhfostaithe a chinntiú agus caidreamh tionsclaíoch dearfach a chur chun cinn ar fud na heagraíochta.

The Building Control Department is involved with the administrative and technical process in the enforcement of the statutory building regulations. This Department also has functions concerning dangerous structures, private rented accommodation and safety advice.

Tel. + 353 21 492 4650 / 492 4000.

Fax. + 353 21 492 4043.

email: building@corkcity.ie

Cork City Fire Brigade has seen many changes in it's structure, strength and resources. The development of the Brigade has closely mirrored that of Cork City, its culture being shaped by its experience and tradition.  Today we are an organisation of professional people working as part of a team, dedicated to providing a multi skilled approach not alone to the areas of fire fighting, but also to rescue and fire safety engineering. We are available for emergency response to the Community 24 hours a day seven days a week. Hopefully you will never need us, but if you call us we will be there.  Our role is changing from response to mitigation, our focus in the future will be to work with the community in the reduction of hazards and prevention of emergency incidents. We will also maintain and enhance our ability to respond to any emergency which may occur. 

Civil Defence is a voluntary organisation. Membership is open to male and female personnel with a minimum joining age of 16 years and an upper age limit of 65 years. Civil Defence is divided into a number of different services comprising Rescue, Auxiliary Fire Service, Casualty and Welfare. Training in these units, which are very well equipped, is undertaken on a weekly basis. There is also a River, Lake and Coastal Search and Recovery Unit. 

Emergency Planning. The primary aim of emergency planning is to achieve an effective response to all major incidents and emergency situations regardless of their cause.

Rothaíocht chun na hOibre

Cycle to Work Scheme

Cuireann an scéim seo rothaíocht chun nó ón obair chun cinn i measc fostaithe na Comhairle. Féadfaidh fostaithe pacáistí rothaíochta chun na hoibre a cheannach ó sholáthraithe roghnaithe trí aontú a dhéanamh cuid dá dtuarastal a ghéilleadh chun costas an phacáiste a chlúdach.

Tá an Chomhairle, trí scéimeanna mar seo a thabhairt isteach, ag cur modhanna malartacha um thaisteal chun agus ón obair chun cinn, as a mbaintear na tairbhí seo a leanas: 

 • cuirtear úsáid modhanna iompair eile chun na hoibre chun cinn
 • spreagtar stíl mhaireachtála níos sláintiúla d’fhostaithe
 • laghdaítear líon na bhfeithiclí ar an ngréasán bóithre
 • laghdaítear astuithe a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh don chomhshaol
Déan Teagmháil Linn

Uaireanta Oifige: 9 r.n. go 5 i.n. Luan go hAoine seachas laethanta saoire poiblí

ckc-phone-icon-58w.jpg Uimh. Ghutháin: (021) 492 4240
Earcaíocht
: (021) 4924240
Caidreamh Tionsclaíoch: (021) 4924125
Leas
: (021) 4924226
Oiliúint: (021) 4924419
Uimh. Facs (021) 492 4666

ckc-typewriter-icon-58w.jpg Roinn Phearsanra, Halla na Cathrach, Sráid Anglesea, Corcaigh.

ckc-email-icon-58w.jpg Rphost: personnel@corkcity.ie

Cad a Dhéanaimid?

Tá an Roinn Phearsanra eagraithe i gceithre rannóg 

 • Earcaíocht – atá freagrach as earcaíocht, struchtúr foirne agus eagrúchán 
 • Leas – atá freagrach as bainistíocht ar chláir leasa foirne na Comhairle, saoire de gach cineál, scéimeanna oibre neamhthipiciúla.
 • Caidreamh Foirne – a dhéileálann le hidirbheartaíochtaí ceardchumainn, forfheidhmiú & monatóireacht ar chomhaontuithe, pá & coinníollacha fostaíochta. 
 • Oiliúint – a eagraíonn agus a dhéanann bainistiú ar an bhfeidhm oiliúna lena n-áirítear soláthar oiliúna dírí, scéimeanna cúnaimh d’oiliúint foirne, tacaíocht oiliúna ar an láthair oibre.
An raibh a fhios agat?
 • Go bhfostaíonn Comhairle Cathrach Chorcaí os cionn 1400 duine i gCathair Chorcaí.
 • Go bhfuil an fhoireann fostaithe in os cionn 100 cineál gráid éagsúil.
 • Go n-oibríonn na fostaithe seo i ngráid bhainistíochta, ghairmiúla, teicniúla, riaracháin, cheardaíochta agus ghinearálta.