Seirbhísí » Airgeadas

Déanann an Roinn Airgeadais bainistiú ar acmhainní airgeadais Chomhairle Cathrach Chorcaí. Bainistítear, rialaítear agus déantar taifeadadh ar an ioncam agus caiteachas uile, socraítear iasachtaí agus léasanna agus déantar rialú ar infheistíocht na gcistí.

Déan Teagmháil Linn

Uaireanta Oscailte na hOifige: 9.00 r.n. go 5.00 i.n., Luan go hAoine, seachas laethanta saoire poiblí.

ckc-phone-icon-58w.jpg Uimhreacha Gutháin:
Oifig Ghinearálta (021) 492 4075
Roinn na Rátaí (021) 492 4484
Muirir Bhruscair/Féichiúnaithe Ginearálta (021) 492 4569
Aisíocaíochtaí Iasachtaí Tí (021) 492 4184

Íocaíochtaí Creidiúnaithe (021) 492 4649
Riarachán Éileamh
(021) 492 4056/4055/4379/4223
Uimh. Facs (021) 492 4640
ckc-typewriter-icon-58w.jpg
Roinn Airgeadais, Halla na Cathrach, Sráid Anglesea, Corcaigh.

ckc-email-icon-58w.jpg Rphost: finance@corkcity.ie

Eolas Ginearálta

The Waste Services provided by Cork City Council include:  

  • Refuse collection in all areas of Cork City
  • Recycling bags delivered to your door.
  • Easy Payment Options.
  • Generous Waiver Scheme and early payment discounts.
  • Dedicated Customer Service Team.
  • Bulky goods collections in selected areas.
  • Civic Amenity Site.
  • An extensive bottle bank network throughout the city.
  • Stree sweeping and anit-litter support service.
  • Guaranteed legal disposal of waste.